STM32 pierwsze kroki

Najtańsza płytka: stm32f103c8t6 (72MHz, USB device, 2 kwarce 8MHz i 32KHz, 64KB Flash, 20KB RAM, 2xADC; nie ma: DAC, FPU, EEPROM, )

Programator : ST-Link V2

Wyświetlanie Float przez printf:

Bug w STM32CubeMX w wersji 4.20.0, przy ustawieniu HSE – zewnętrznego kwarcu

W pliku main.c jest:

RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI |RCC_OSCILLATORTYPE_HSE |RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;

Powinno być:

RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE |RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;

źródło: https://community.st.com/thread/39340-bug-cubemx-v420-rcc-initialization-fail-with-hse-selected
 

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 12.03.17 || Brak Komentarzy »

Atmel Studio – wgrywanie programu do Atxmega256A3BU poprzez Flip

źródło: http://www.avrfreaks.net/forum/atmel-studio-61-evk1100-dfu-usb-programming

Klikamy w Menu Tools -> External Tools i uzupełniamy pola:
Title:

FLIP

Command:

C:\Program Files (x86)\Atmel\Flip 3.4.7\bin\Batchisp.exe

Arguments:

-device atxmega256a3bu -hardware usb -operation erase f memory flash blankcheck loadbuffer "$(TargetPath)" program verify start reset 0

Initial directory:

$(TargetDir)

Zaznaczamy opcję „Use Output window”
Klikamy OK.

as6_flip

Najlepiej dodać sobie tak utworzony skrót do paska narzędzi. Menu View -> Toolbars -> Customize…
Przechodzimy na zakładkę Commands, wybieramy pole Toolbar, z listy rozwijanej preferowany przez nas pasek narzędzi.
Klikamy przycisk „Add Command…” i szukamy w kategorii Tools pozycji „External Command 1”

Trzeba pamiętać, że przed załadowaniem programu musimy ręcznie uruchomić bootloader poprzez zwarcie odpowiedniego pinu do masy i reset mikrokontrolera.

Niestety nie ma możliwości, aby Atmel Studio sam przekazywał w parametrach wywołania programu Flip typ mikroprocesora.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 03.12.14 || 1 Komentarz »

Sensor dotykowy na AVR, udało się bez Qtouch library

IMAG0328W końcu udało mi się zmusić AVR’ki do odczytu dotykowych przycisków. Biblioteka Atmel Qtouch kusiła, ale za nic nie byłem wstanie jej rozgryźć, a o rozmiarze nie wspomnę. Poczytałem trochę teorii, znalazłem jakieś przykłady i udało się. Pierwszym efektem jest ten moduł. Jak działa w praktyce:

Jak działa w teorii:
Płytki czujników dotyku działają jak kondensatory, ładowane przez rezystor. Mikroprocesor ładuje ten układ RC, mierząc czas. Ponieważ R jest stałe, czas ładowania jest zależny od pojemności. Pojemność zmienia się gdy przykładamy palec – staje się on dielektrykiem. Aby układ działał, należy zadbać o kilka elementów:
-Pojemność takiego „kondensatora” jest bardzo mała. Aby wydłużyć czas ładowania, stosuje się rezystory o dużej wartości (ja użyłem z braku innych 10M, lepsze byłyby około 2-5M om).
-Jeden sensor wymaga jednego pinu do odczytu, i jednego do ładowania, z tym że ten drugi może obsługiwać jednocześnie wiele czujników.
-Czasy są tu bardzo niewielkie; nie ma po co używać funkcji opóźniających; sam obrót pętli pomiarowej jest wystarczająco długi.
-Zmiany pojemności są także niewielkie, dlatego ważne jest aby ta zmiana po przyłożeniu palca była możliwie duża. Dlatego płytki mają powierzchnię w postaci siatki, aby zmniejszyć ich własną pojemność. Wbrew intuicji, im większe pola sensorów, tym niekoniecznie lepiej.
-W takich układach bardzo ważne jest zastosowanie jak najkrótszych ścieżek, aby zmniejszyć szkodliwe pojemności.
-Ważne jest też wylanie dookoła masy, która będzie ekranować zakłócenia i stanowić drugą elektrodę kondensatora.
-Jak wynika z powyższego opisu, pomiar nie polega na wykryciu pojemności ludzkiego ciała względem ziemi, ani niczego takiego. Palec człowieka jest dielektrykiem w polu elektrycznym kondensatora utworzonego z pola czujnika i pobliskiego pola masy.

Download:

Tiny13_2x_touch_sources_firmware

tiny13_2x_touch

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 09.07.14 || 4 komentarze »

Mini stacja czujników online

Spakowany sketch Arduino: Pobierz sketch Mini stacja czujników online

Wymagana biblioteka (z odpowiednimi przeróbkami): EtherCard

Podłączenie:

 • Moduł Ethernet pod złącze ICSP na Arduino (MOSI – SI, MISO – SO, SCK – SCK, GND-GND), pin CS do pinu 8, VCC do 3,3V
 • DHT11 wyjście pod pin 12
 • MQ7 wyjście analogowe pod pin A0
 • Fotorezystor pomiędzy VCC a pin A1, który ściągamy do masy rezystorem 1KΩ
 • Moduł Ethernet podpięty do routera

Aby odnaleźć IP, pod którym widnieje nasz układ proponuję zalogować się do panelu administracyjnego routera, u mnie była to zakładka/okienko „DHCP Client List”. Odczyt z czujnika tlenku węgla w normalnych warunkach wynosi poniżej 50 (<250mV). Potraktowanie go jakimikolwiek oparami powoduje szybką reakcję i skok napięcia powyżej 1V (przy bliskim rozpyleniu).

 

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 14.05.14 || Brak Komentarzy »

Mój pierwszy robot Arduino

Kod źródłowy:

//ROBOT jeżdżący
//LCD I2C; 2x silniki, sonarr HC-SR04, tsop4836 RC5
//Piny:
/*
12: Silnik prawy kierunek;
11: Silnik prawy PWM;
4: Silnik lewy kierunek;
5: Silnik lewy PWM;
8: Sonar Echo;
9: Sonar trig;
10: TSOP4836;
SDA/SCL: LCD 16x2;

*/
#include <Wire.h> // Comes with Arduino IDE
#include <FastIO.h>
#include <I2CIO.h>
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <LiquidCrystal_SR.h>
#include <LiquidCrystal_SR2W.h>
#include <LiquidCrystal_SR3W.h>LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 7, POSITIVE); // Set the LCD I2C address
const int echo = 8;
const int trig = 9;
long duration, cm;

void setup(){
 pinMode(6, OUTPUT);
 pinMode(7, OUTPUT);
 pinMode(4, OUTPUT);
 pinMode(5, OUTPUT);
 pinMode(8, INPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);
 pinMode(10, INPUT);

 analogWrite(6,0);
 analogWrite(5,0);
 digitalWrite(7,LOW);
 digitalWrite(4,LOW);
 digitalWrite(9,LOW);
 
 lcd.begin(16,2);     // initialize the lcd for 20 chars 4 lines]
 lcd.setBacklightPin(7, NEGATIVE);
 lcd.setBacklight(0);
// NOTE: Cursor Position: CHAR, LINE) start at 0 
 lcd.setCursor(0,0); //Start at character 4 on line 0
 lcd.print("ROBOT! 4");


}
void loop(){
int wynik;
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("L:      ");
lcd.setCursor(3,1);
wynik = pomiar();
if(wynik<3000){
 lcd.print(wynik);
 
  if(wynik<30)
  {
   digitalWrite(7,LOW);
   digitalWrite(4,LOW);
   analogWrite(6,255);
   analogWrite(5,255);
  }
  if((wynik>30) && (wynik<80))
  {
   digitalWrite(7,LOW);
   digitalWrite(4,LOW);
   analogWrite(6,0);
   analogWrite(5,0);
  }

  if(wynik>50)
  {
   digitalWrite(7,HIGH);
   digitalWrite(4,HIGH);
   analogWrite(6,0);
   analogWrite(5,0);
  }


}
delay(10);


}
int pomiar(void)
{
 pinMode(trig, OUTPUT);
 digitalWrite(trig, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trig, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trig, LOW);
  
 // Read the signal from the sensor: a HIGH pulse whose
 // duration is the time (in microseconds) from the sending
 // of the ping to the reception of its echo off of an object.
 pinMode(echo, INPUT);
 duration = pulseIn(echo, HIGH);
 return microsecondsToCentimeters(duration);
}

int microsecondsToCentimeters(long microseconds)
{
// The speed of sound is 340 m/s or 29 microseconds per centimeter.
// The ping travels out and back, so to find the distance of the
// object we take half of the distance travelled.
return microseconds / 29 / 2;
}
Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 19.03.14 || Brak Komentarzy »

Mini odbiornik podczerwieni na ATTINY10

Malutki, zasilany z jednej bateryjki CR1220 odbiornik kodu RC5 dekodowany za pomocą AVR ATTiny10. Układ steruje dwiema diodami w trybie włącz/wyłącz. W celu uniknięcia niezamierzonych zmian stanów na wyjściach, odczytywany jest bit Toggle z ramki RC5.
Inspiracja: http://www.youtube.com/watch?v=ghtCYlqUlWQ
Wiedza: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/03/IR-podczerwien-transmisja-standard-pilot-kurs.html
Wsparcie:http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2651455&highlight=
Kody źródłowe C Atmel Studio 6.1

tiny10_ir PCB do termotransferu

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 18.02.14 || Brak Komentarzy »

Porównanie Atmega8 Atmega8A Atmega88 Atmega88PA

Aby nie kupować dinozaurów. Dane, które ciężko znaleźć w takiej formie.

Atmega8 Atmega8A Atmega88 Atmega88PA
4,5-5,5V 2,7-5,5V 2,7-5,5V 1,8-5,5V
0-16MHz 0-16MHz 0-10MHz; 0-20MHz@4,5-5,5V 0-20MHz
3xPWM 3xPWM 6xPWM 6xPWM
5 sleep modes 5 sleep modes 5 sleep modes 6 sleep modes
PCINT PCINT
Sensor temperatury
Active: 3,6mA Active: 3,6mA Active: 250uA@1MHz Active: 0,2mA(200uA)
Idle: 1,0mA Idle: 1,0mA
PowerDown: 0,5uA PowerDown: 0,5uA PowerDown: 0,1uA PowerDown: 0,1uA
Qtouch support Qtouch support
UART in SPI mode UART in SPI mode
Vref 2,56V 2,56V 1,1V 1,1V
3,44zł TQFP32 3,98zł TQFP32 6,52zł TQFP32 5,40zł TQFP32

Proszę o pomoc w rozbudowie tabelki.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 28.01.14 || 1 Komentarz »

Ustawianie i zmiana częstotliwości taktowania mikrokontrolera w trakcie jego działania

Zapraszam do zapoznania się i ocenienia mojego artykułu na Mikrokontrolery – Jak zacząć?. Umieszczenie mojego artykułu na tej stronie to dla mnie duży zaszczyt.

Programowa zmiana F_CPU

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 28.01.14 || Brak Komentarzy »

Detektor promieniowania – prototyp

Konstruuję aktualnie licznik Geigera. Udało mi się nabyć na aukcji tubę STS-5 (CTC-5) która służy za detektor promieniowania (głównie beta). Tuba tak wymaga zasilania stałym napięciem ok. 400V, jednak pobiera bardzo mało prądu, i to tylko podczas detekcji. Złożyłem więc prototyp, który o wykryciu cząstki informuje charakterystycznym trzaskiem i mignięciem diodą LED.

W docelowej konstrukcji znajdzie się któraś Atmega (8 lub 88), wyświetlacz LCD 16×2 i wykonana płytka drukowana. Jako obudowę planuję użyć CP-Z-97/B.
Dodam jeszcze, że w projekcie przetwornicy bardzo pomógł mi użytkownik portalu Elektroda.pl psooya.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 27.01.14 || Brak Komentarzy »

Programowanie PIC – pierwsze problemy

Same procesorki PIC nie są najgorsze, mimo że nie wyróżniają się jakoś specjalnie od AVR. Dużo więcej problemów sprawia natomiast środowisko programistyczne. Zainstalowałem MPLAB X IDE v.1.85 wraz z kompilatorem C XC8 (v 1.20).
Ogólnie w porównaniu do AVR jest dużo gorzej. Kompilator w wersji darmowej nie pozwala wybrać optymalizacji, co oznacza że:
1) Nasz kod wynikowy będzie prawdopodobnie dużo za duży;
2) Nie wiemy, czy poprawnie zachowywać się będą funkcje typu „delay()”;

Kolejny problem: brak jednoznaczności. Wiele przykładowych kodów znalezionych w internecie nie zadziała. Brak „typowych” bibliotek jak inttypes.h, lub delay.h. Brzmi to może śmiesznie, ale uruchamiając pierwszy program typu „Hello World” migający diodą, brakuje takich funkcji.

Napotkałem dziwne problemy z ustawianiem bitów. Wydają się nie działać kody tego typu:

T2CON |= (1<<TMR2ON)|(1<<T2CKPS1);

, natomiast kod taki:

T2CON = 0x06;

już tak. O co chodzi?
Nie spodziewałem się, że będzie można wykonywać operacje na pojedynczych bitach. Tymczasem taki zapis jest poprawny:

TMR2ON =1;

Zauważyłem, że niektóre rejestry (dokładnie np. STRA) nie zerują się po resecie.

Nie mogę się też połapać, jak ustawiać w programie bity konfiguracyjne procesora. Można znaleźć trzy składnie.
Pierwsza:

#FUSES NOWDT

Druga:

#pragma config WDTEN = OFF

I trzecia:

__config  _WDT_OFF

Której używać?

Jeśli macie sugestie, jak rozwiązać moje problemy, proszę piszcie w komentarzach.

Kontynuuj czytanie... || Napisał dnia: 15.08.13 || 1 Komentarz »