Grep – przydatne komendy

 • Wyszukiwanie wszystkich plików w folderze zawierających tekst. Wyszukiwanie w określonych typach plików:
  grep -rl --include="*.php" 'tekst' folder/
  
 • Wyszukiwanie tekstu w pliku z prezentacją linii:
  grep -nr 'tekst' plik.php
  
 • Masowa zamiana tekstu we wszystkich plikach z danym rozszerzeniem w folderze.
  Można także wybrać pliki pod kątem jednego tekstu, a pozamieniać inne. Odsyłam do ‘man sed’.

  grep -rl --include="*.php" 'tekst1' folder/ | xargs sed -i 's/tekst1/tekst2/g'