Czujnik koloru Parallax ColorPAL – obsługa w Arduino + wizualizacja koloru w Processing

Wyjście czujnika podpinamy pod pin nr 6 Arduino. Komunikacja serial: 115200. Dane są wysyłane w tej postaci:

RRRR;GGGG;BBBB;

gdzie RRRR – czterocyfrowa wartość koloru czerwonego 0-1023. itd.

Kod programu dla Arduino:

/* ColorPal Sensor Example for Arduino
 Author: Martin Heermance, with some assistance from Gordon McComb
 This program drives the Parallax ColorPAL color sensor and provides
 serial RGB data in a format compatible with the PC-hosted
 TCS230_ColorPAL_match.exe color matching program.
*/

#include <SoftwareSerial.h>

#define sio   6      // ColorPAL connected to pin 6
#define unused  255     // Non-existant pin # for SoftwareSerial
#define sioBaud 4800

// Received RGB values from ColorPAL
int red;
int grn;
int blu;

// Set up two software serials on the same pin.
SoftwareSerial serin(sio, unused);
SoftwareSerial serout(unused, sio);

void setup() {

 delay(2000);

 Serial.begin(115200);
 reset();          // Send reset to ColorPal
 serout.begin(sioBaud);
 pinMode(sio, OUTPUT);
 serout.print("=(00 $ m)!"); // Loop print values, see ColorPAL documentation
 serout.end();        // Discontinue serial port for transmitting
 
 pinMode(sio, INPUT);
 serin.begin(sioBaud);    // Set up serial port for receiving
}

void loop() {
 readData();
} 

// Reset ColorPAL; see ColorPAL documentation for sequence
void reset() {
 delay(200);
 pinMode(sio, OUTPUT);
 digitalWrite(sio, LOW);
 pinMode(sio, INPUT);
 while (digitalRead(sio) != HIGH);
 pinMode(sio, OUTPUT);
 digitalWrite(sio, LOW);
 delay(80);
 pinMode(sio, INPUT);
 delay(200);
}

void readData() {
 char buffer[32];
 
 if (serin.available() > 0) {
  // Wait for a $ character, then read three 3 digit hex numbers
  buffer[0] = serin.read();
  if (buffer[0] == '$') {
   for(int i = 0; i < 9; i++) {
    while (serin.available() == 0);   // Wait for next input character
    buffer[i] = serin.read();
    if (buffer[i] == '$')        // Return early if $ character encountered
     return;
   }
   parseAndPrint(buffer);
   delay(10);
  }
 }
}

// Parse the hex data into integers
void parseAndPrint(char * data) {
 sscanf (data, "%3x%3x%3x", &red, &grn, &blu); // Pull the R, G, and B values from the data string
 
 char buffer[48];                // create a buffer
 sprintf(buffer, "%4.4d;%4.4d;%4.4d;", red, grn, blu);  //print the values into a buffer as formatted integers
 Serial.println(buffer);
}

Program Processing wyświetla okno z narysowanym prostokątem w kolorze takim, jak pochodzi z czujnika. Trzeba było zmienić współczynniki kolorów. Mimo to, nadal wymagana jest kalibracja, której jak na razie nie przeprowadziłem. Program próbuje nawiązać połączenie z pierwszym portem szeregowym dostępnym na komputerze. Jeżeli masz więcej portów, trzeba zmienić kod programu.

Kod dla processing:

/**
 * Color Variables (Homage to Albers). 
 * 
 * This example creates variables for colors that may be referred to 
 * in the program by a name, rather than a number. 
 */
import processing.serial.*;

Serial myPort; // Create object from Serial class
String myString = null;
int lf = 10; 
int val, red, green, blue;   // Data received from the serial port
color inside = color(204, 102, 0);

void setup()
{
 size(400, 400);
 noStroke();
 background(0, 0, 0);
 String portName = Serial.list()[0];
 myPort = new Serial(this, portName, 115200);
 myPort.readStringUntil(lf);
}

void draw()
{
 while (myPort.available() > 0) {
  myString = myPort.readStringUntil(lf);
  if (myString != null) {
   //println(myString);
   String[] list = split(myString, ';');
   red = int(list[0])*2;
   green = int(list[1])*2;
   blue = int(list[2])/2;
   background(0, 0, 0);
   fill(255);
   text(" red: "+red+"\n green: "+green+"\n blue: "+blue, 10, 20);
   inside = color(red, green, blue);
   fill(inside);
   rect(100, 100, 200, 200);
  }
 }
 
}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.