Eagle – przesuwanie zaznaczonych obiektów o konkretną odległość

Po zaznaczeniu, w pasku poleceń wpisujemy:
move (>0 0) (23 45)

Gdzie 23 – to wartość przesunięcia w osi X, 45 to wartość przeunięcia w osi Y. jednostki takie, jak wybrane w oknie „View->Grid…”.

Kontynuuj czytanie » || Napisał dnia: 31.07.19. || ||

Skomentuj: Eagle – przesuwanie zaznaczonych obiektów o konkretną odległość