Budowa i pomiary transformatora izolacyjnego do pomiarów Bode

Podziękowania za wsparcie w realizacji oraz konsultacje dla inż. Michała Karasia – eksperta w zakresie badań obwodów i stabilności.

Inspiracja: https://electronicprojectsforfun.wordpress.com/injection-transformers/

Materiały:

  • 2x rdzenie VAC T60006-L2030-W514
  • Para skrętki pozyskana z kabla Ethernet BitLAN 2x23AWG (użyta długość poniżej 3m, z wyliczeń ok. 95mmb/zwój)

25 uzwojeń nawiniętych bifilarnie na 2 połączone rdzenie (sklejone dla wygody nawijania)

Zgrubne pomiary przy użyciu “testera tranzystorów” dały wyniki ok. 60 mH dla każdego z uzwojeń. Po zwarciu przeciwnego uzwojenia, miernik nie był w stanie określić indukcyjności, co sugeruje wysoki współczynnik sprzężenia (coupling factor), oceniam na powyżej 0,99.

Wyniki pomiaru charakterystyki w zakresie 10Hz – 25 MHz:

vac0.csv

Wykres przy użyciu Python+Matplotlib (pominięte ostatnie próbki które “leciały w kosmos”, dla czytelności skali):

vac0parsed.csv

python.zip

Dla ok. 6-7 MHz amplituda “ucieka” na +3dB, czyli tutaj można uznać koniec sensownego pasma transformatora.

Całe pasmo jest bardzo liniowe. Z jakiegoś powodu jednak Rigol jest upierdliwy w pomiarach – trwają bardzo długo, i nieraz trzeba je powtarzać, bo pojawiają się losowe zakłócenia.

Zdjęcie stanowiska pomiarowego: