STM32 pierwsze kroki

Najtańsza płytka: stm32f103c8t6 (72MHz, USB device, 2 kwarce 8MHz i 32KHz, 64KB Flash, 20KB RAM, 2xADC; nie ma: DAC, FPU, EEPROM, )

Programator : ST-Link V2

Wyświetlanie Float przez printf:

Bug w STM32CubeMX w wersji 4.20.0, przy ustawieniu HSE – zewnętrznego kwarcu

W pliku main.c jest:

RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI |RCC_OSCILLATORTYPE_HSE |RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;

Powinno być:

RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE |RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;

źródło: https://community.st.com/thread/39340-bug-cubemx-v420-rcc-initialization-fail-with-hse-selected
 

Kontynuuj czytanie » || Napisal dnia: 12.03.17. || Brak komentarza || Kategorie: Elektronika

Windows 7 – Nie aktualizuje się po reinstalacji

  1. Aktywuj system, lub upewnij się że jest aktywowany
  2. Wykonaj „Clean Boot”: msconfig.exe, selektywne uruchomienie, tylko usługi Windows
  3. Zainstaluj https://support.microsoft.com/en-us/kb/3020369
  4. Zainstaluj https://support.microsoft.com/en-us/kb/3172605
  5. Restart

Źródło: http://superuser.com/questions/951960/windows-7-sp1-windows-update-stuck-checking-for-updates

Kontynuuj czytanie » || Napisal dnia: 18.12.16. || Brak komentarza || Kategorie: Bez kategorii

Linki o tematyce RF

Zdzisław Bieńkowski – Poradnik ultrakrótkofalowca

Układ do pomiaru o pomiaru zniekszta niekształceń intermodulacyjnych

Waldemar Sznajder 3Z6AEF – Pomiary podstawowych parametrów amatorskich urządzeń radiowych

SQ7JHM – Generatory

Strojenie anten jednopasmowych

 

Kontynuuj czytanie » || Napisal dnia: 18.12.16. || Brak komentarza || Kategorie: Bez kategorii

Windows – problemy z usypianiem i wybudzaniem

Sprawdzanie, co blokuje przycisk „Uśpij”:

powercfg -a

powercfg-a

Co wybudziło komputer ze stanu uśpienia:

powercfg –lastwake

Jaki sprzęt może wybudzić komputer:

powercfg -devicequery wake_armed
Kontynuuj czytanie » || Napisal dnia: 18.12.16. || Brak komentarza || Kategorie: Bez kategorii

XYC-WB-D Microwave Radar Sensor – analiza widma częstotliwości, pomiar emisji.

Płytka kupiona tutaj: http://www.ebay.com/itm/141964183194

Sprzęt: Rohde&Schwarz FSEA 30 (nieskalibrowany niestety)

IMG_20160812_134005_HDR IMG_20160812_134008_HDR IMG_20160812_134016_HDR IMG_20160812_134020_HDR IMG_20160812_134045_HDR IMG_20160812_134051_HDR IMG_20160812_134430_HDR

Kontynuuj czytanie » || Napisal dnia: 13.08.16. || Brak komentarza || Kategorie: Bez kategorii

RS232, UART – Timing. Jak na oscyloskopie określić baudrate.

Załóżmy, że na oscyloskopie zobaczyliśmy coś takiego jak powyżej. Jest to 1 paczka danych z UART badanego urządzenia.
uart_timing

Bit STOP ma wartość 1 i jest niewidoczny, jeżeli odbieramy tylko jeden bajt na raz, ponieważ „zlewa się” ze stanem wysokim linii, który występuje w stanie spoczynku.

Dla transmisji 8N1 (8 bitów danych, bez bitu parzystości, 1 bit stopu), zależności czasowe wyglądają tak:

Baudrate – Długość ramki z rysunku – Długość jednego bitu:

  • 1200 – 7,480ms – 831,11μs
  • 2400 – 3,740ms – 415,56μs
  • 4800 – 1,870ms – 207,78μs
  • 9600 – 936,0μs – 104.167μs

(Wyniki uzyskane eksperymentalnie) Jak widać, jeżeli czas trwania jednego bitu jest okresem, to Baudrate jest częstotliwością. Np. 1/9600 [Baud] = 104,16(6)μs

Ponieważ na jedną ramkę przypada 10 bitów razem z bitem STOP, to przy Baudrate=9600 można przesłać 960B/s użytecznych danych.

 

Kontynuuj czytanie » || Napisal dnia: 20.07.16. || Brak komentarza || Kategorie: Bez kategorii

AVR C – przekazywanie portu do funkcji

void pulseLed(volatile uint8_t *port, uint8_t pin_bm)
{
	*(port-1) |= pin_bm; //*(port-1) = *(ddr); set pin as output
	*port |= pin_bm;
	_delay_ms(100);
	*port &= ~pin_bm;
}

void main(void)
{
	pulseLed(&PORTC, _BV(2) );
}

Źródło: http://www.atmel.com/webdoc/AVRLibcReferenceManual/FAQ_1faq_port_pass.html

Kontynuuj czytanie » || Napisal dnia: 18.07.16. || Brak komentarza || Kategorie: Bez kategorii

Definicja i inicjalizacja struktury w C

Definicja typu:

typedef struct
{
	volatile uint8_t *port;
	uint8_t pin_bm;
	volatile uint16_t pulse_high;
	volatile uint16_t pulse_low;
} aparat;

Użycie:

aparat canon = {&PORTC, _BV(PC3),100,200};

Lub w postaci tablicy:

aparat aparaty[4] = {
		{&PORTC, _BV(PC3),10,100},
		{&PORTC, _BV(PC2),20,100},
		{&PORTC, _BV(PC1),30,100},
		{&PORTC, _BV(PC0),40,100}
	};

Źródło: http://stackoverflow.com/questions/2641473/initialize-static-array-of-structs-in-c

Kontynuuj czytanie » || Napisal dnia: 18.07.16. || Brak komentarza || Kategorie: Bez kategorii

Optiboot bootloader i Atmega88 – wgranie, używanie, kompilacja.

TL;DR dla Atmega88(PA), F_CPU=16MHz upload baudrate: 115200:
1. Wgraj hex’a programatorem z Fusebitami: LOW = 0xFF; HIGH= 0xDF; EXT= 0xFC; optiboot_atmega88
2. Odpal upload.bat z paczki, wgrywając wcześniej do niej swój program jako firmware.hex, oraz ustawiając w pliku upload.bat odpowiedni port szeregowy optiboot_upload

Kompilacja Optiboot z konsoli w folderze z Arduino:

C:\Program Files (x86)\Arduino\Arduino ERW 1.0.5\hardware\arduino\bootloaders\optiboot
omake AVR_FREQ=16000000UL LED_START_FLASHES=0 atmega88
Kontynuuj czytanie » || Napisal dnia: 19.06.16. || Brak komentarza || Kategorie: Bez kategorii

Moja konfiguracja edytora VIM

.vimrc

set number
syntax on
set mouse=r
set invpaste
set background=dark
set autoindent
map <F5> :!php -q%<CR>
Kontynuuj czytanie » || Napisal dnia: 02.06.16. || Brak komentarza || Kategorie: Bez kategorii